จากแผนภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าฟายโตมัส ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสกัดเข้มข้น จะช่วยทำให้ดินดี มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ โดยอาจใช้แทนหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก อย่างไรก็ดีด้วยรอบวัฏจักรที่ค่อนข้างยาว พืชจึงได้ประโยชน์ไม่ได้เร็วนัก ตรงกันข้ามกับการใช้กรดอะมิโนเข้มข้นฟายโตโนวา-โปรตีน ฉีดพ่นทางใบให้แก่พืช ซึ่งเป็นทางลัด พืชสามารถนำกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ไปใช้สังเคราะห์โปรตีน และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เป็นการตัดตอนวัฏจักรจากยาวให้เป็นสั้น

แผนภาพการทำงานของ ฟายโตโนวา-โปรตีน และฟายโตมัส

มีคำถาม หรือข้อสงสัยติดต่อเราได้ที่นี่นะค่ะ