ทางใบใช้ ฟายโตโนวา-โปรตีน (Phytonova-Proteins)

กรดอะมิโนสกัดเข้มข้น อาหารเสริมสำหรับพืช ใช้ฉีดพ่นทางใบเป็นหลัก

การฉีดพ่นทางใบให้กับพืชทุกชนิดกระทำได้อย่างปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้ได้กับทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว ใช้ผสมฉีดพ่นไปพร้อมปุ๋ยทางใบ หรือสารปราบศัตรูพืชด้วยทุกครั้ง จะเพิ่มประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ เพิ่มทั้งผลผลิตและคุณภาพ ไม้ผลจะมีรสหวานขึ้น ไม้ใบจะเขียวสดขึ้น พืชหัวมีขนาดใหญ่ขึ้น การติดดอกออกผลเร็วสม่ำเสมอและดก ไม่ร่วงง่าย การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น ทำให้พืชทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง สภาพดินเค็ม และดินเป็นกรดจัด ฟื้นฟูสภาพเสื่อมโทรมของพืชหลังน้ำท่วม เพราะเป็นการให้อาหารทางใบชดเชยแทนรากที่ถูกทำลาย เพิ่มความทนทานต่อโรคราและเชื้อไวรัส

ฟายโตโนวา-โปรตีน - Phytonova-Proteins
ฟายโตโนวา-โปรตีน – แถบสีเขียววิธีใช้และอัตราการใช้ฟายโตโนวา-โปรตีน
ตรวจสอบราคา และสั่งซื้อฟายโตโนวา-โปรตีน