ทางดินใช้ ฟายโตมัส (Phytomus)

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสกัดชนิดเข้มข้น มีส่วนผสมของกรดฮิวมิค ใช้ราดลงดินเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ใช้ร่วมหรือใช้แทนปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ใช้คลุกปุ๋ยเม็ดก่อนหว่าน จะทำให้การดูดซึมปุ๋ยดีขึ้น ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชดูดกินได้ ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำดี เพิ่มสมรรถนะการดูดแร่ธาตุต่างๆในดิน เพิ่มการสังเคราะห์ด้วยแสง การสะสมคลอโรฟิลล์ ใบจะเขียวงามไม่เหลืองซีด ทำให้พืชทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง หรือสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน

ฟายโตมัส - Phytomus
ฟายโตมัส – แถบสีส้มวิธีใช้และอัตราการใช้ฟายโตมัส
ตรวจสอบราคา และสั่งซื้อฟายโตมัส