วิธีใช้และอัตราการใช้ ฟายโตโนวา-โปรตีน (Phytonova-Proteins)

ใช้ได้กับ

 • พืชผัก เช่น คะน้า, กะหล่ำปลี, ผักและถั่วต่างๆ, มะเขือเทศ เป็นต้น
 • พืชหัว เช่น หอมหัวใหญ่, หอมแดง, กระเทียม, มันฝรั่ง เป็นต้น
 • พืชไร่ เช่น ฝ้าย, ยาสูบ, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว เป็นต้น
 • ไม้ผล เช่น ส้ม, องุ่น, เงาะ, มังคุด, ทุเรียน, มะม่วง, ลำไย, น้อยหน่า, มะนาว เป็นต้น
 • พืชสวน เช่น สตรอเบอรี่, แตงโม, กาแฟ เป็นต้น
 • ไม้ดอก และไม้ประดับทุกชนิด อาทิเช่น กล้วยไม้
 • นา เช่น นาข้าว, นาแห้ว เป็นต้น

วิธีใช้

 • ใช้ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงดิน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • การฉีดพ่นจะได้ผลดีที่สุด เมื่อกระทำช่วงก่อนแดดออกประมาณ 5:00 น. – 9:00 น. หรือหลังแดดหมด ประมาณ 16:00 น. – 20:00 น. และไม่ควรฉีดพ่นหากมีลมพัดแรง

อัตราการใช้

 • ฉีดพ่นทางใบ ใช้อัตรา 20-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ฉีดพ่นทางใบพร้อมกับปุ๋ยทางใบอื่นๆ ใช้อัตรา 10-20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ฉีดพ่นทางใบพร้อมกับสารปราบศัตรูพืช* ใช้อัตรา 15-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ผสมให้ไปกับระบบน้ำหยด ใช้อัตรา 500 ซีซี. ต่อไร่
 • ผสมน้ำราด หรือฉีดพ่นลงบนดิน ใช้อัตรา 1-2 ลิตร ต่อไร่

*ไม่แนะนำให้ใช้ฟายโตโนวา-โปรตีนกับสารปราบศัตรูพืชที่มีทองแดง (Cu) กำมะถัน (S) และไวท์ออย


วิธีใช้และอัตราการใช้ ฟายโตมัส (Phytomus)

ใช้ได้กับ

 • พืชผัก เช่น คะน้า, กะหล่ำปลี, ถั่วฝักยาว, มะเขือเทศ, พริก, แตงกวา, ฟักทอง เป็นต้น
 • พืชหัว เช่น หอมแดง, กระเทียม, มันฝรั่ง เป็นต้น
 • พืชไร่ เช่น ยาสูบ, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, ข้าวโพด เป็นต้น
 • ไม้ผล เช่น ส้ม, องุ่น, เงาะ, มังคุด, ทุเรียน, มะม่วง, มะนาว เป็นต้น
 • พืชสวน เช่น แตงโม, สตรอเบอรี่, ยางพารา เป็นต้น
 • ไม้ดอก เช่น กุหลาบ, มะลิ, เบญจมาศ เป็นต้น
 • นา เช่น นาข้าว, นาแห้ว, นาผักกะเฉด, นาบัว เป็นต้น

วิธีใช้และอัตราการใช้

 • ใช้ปรับสภาพดิน – ผสมน้ำราดหรือฉีดพ่นลงบนดิน อัตรา 1-2 ลิตร ต่อไร่ หรือผสมน้ำปริมาณพอเหมาะ ราดหรือฉีดพ่นใต้ทรงพุ่ม อัตรา 50-100 ซีซี.ต่อต้น
 • ใช้แทนหรือผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก – ฟายโตมัส 3 ลิตร เทียบเท่ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ 1,000 กิโลกรัม
 • ใช้เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเม็ด – คลุกกับปุ๋ยเม็ดก่อนหว่าน อัตรา 1-2 ลิตร ต่อปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัม
 • ใช้เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยทางใบ – ผสมฉีดพ่นไปพร้อมกับปุ๋ยทางใบ อัตรา 25 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ใช้เพิ่มประสิทธิภาพสารปราบศัตรูพืช – ผสมฉีดพ่นไปพร้อมกับสารปราบศัตรูพืช อัตรา 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ใช้แช่ท่อนพันธุ์ (อ้อย หรือมันประเภทต่างๆ) ประมาณ ½ ชั่วโมงก่อนนำไปปลูก – อัตรา 100-200 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ห้ามผสมฟายโตมัสกับแคลเซียมไนเตรต