ฟายโตมัส ใช้ทางดิน และฟายโตโนวา-โปรตีน ใช้ทางใบ ได้เท่านั้นใช่หรือหรือไม่
ทั้ง ฟายโตมัส และฟายโตโนวา-โปรตีน นั้นสามารถใช้ได้ทั้ง ฉีดพ่นทางใบ และราดลงดิน แต่ที่แนะนำให้ใช้ฟายโตโนวา-โปรตีน ทางใบ และฟายโตมัส ทางดิน เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
การฉีดพ่นทางใบด้วย ฟายโตโนวา-โปรตีน ควรกระทำในช่วงเวลาใด
หลักการของการให้ปุ๋ยทางใบคือ ต้องกระทำในช่วงเวลาที่ปากใบเปิดเป็นหลัก กล่าวคือช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัด ดังนั้นช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเช้าของวัน ถ้าไม่สะดวกให้ฉีดพ่นช่วงเย็น เมื่ออากาศไม่ร้อนมากแล้ว
ทำไมจึงต้องใช้กรดอะมิโนฟายโตโนวา-โปรตีน
เนื่องจากฟายโตโนวา-โปรตีนเป็นกรดอะมิโนน้ำที่มีกรดอะมิโนถึง 19 ชนิดรวมอยู่ด้วยกัน รวมเป็นความเข้มข้นถึง 50%
ใช้ฮิวมิคกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างไหนดีกว่ากัน
ความจริงแล้วในปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ต่างก็มีกรดฮิวมิคอยู่ทั้งสิ้น หากแต่ว่ามีอยู่ในปริมาณที่ไม่มาก เปรียบเทียบง่ายๆว่า การใช้ฟายโตมัส(มีฮิวมิคผสมอยู่ 6%) เพียง 3 ลิตร ให้ผลเทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปริมาณถึง 1,000 กิโลกรัม (1 ตัน) ข้อได้เปรียบของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำผสมกรดฮิวมิคฟายโตมัสคือ ลดค่าใช้จ่ายการขนส่งและเก็บรักษา อีกทั้งลดอันตรายจากการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่มากับปุ๋ยคอก เศษแก้วเศษหินหรือของมีคมที่มากับปุ๋ยหมัก