นายกฯปรับโครงสร้างศก.ใช้เกษตรโซนนิ่ง

นายกฯพบนักธุรกิจเอเปคสหรัฐเผยรัฐบาลกำลังปรับโครงสร้างเศรษกิจใช้เกษตรโซนนิ่งร้อยห่วงโซ่อุปทาน

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี...

ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคสอง เป็นเสาหลักภาคเกษตรไทย

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์...

ผลการทำสำมะโนเกษตร พบปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น

กทม. 23 ก.ย.– สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 ระบุผู้ถือครองทำการเกษตรหันมาปลูกยางพารามากขึ้น...

เลี้ยงเป็ดปรับปรุงดิน พลิกชีวิตเกษตรยากจน

“คิดจะทำเกษตร อย่าเอา แต่โทษว่าดินไม่ดี” นายนภดล แรงเขตกิจ เกษตรกร ต.ปลวกแดง อ.ละหาร จ.ระยอง เล่าถึงชีวิตที่ผ่านมา...

“ศิริวัฒน์” แนะผู้ว่าราชการจังหวัด จัดเกษตรโซนนิ่งรับมือภัยแล้ง

ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ได้มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายการติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2556...