ปุ๋ยมะนาว

ฟายโตโนวา-โปรตีน (Phytonova-Proteins) เป็นกรดอะมิโนสกัดเข้มข้น เป็นอาหารเสริมสำหรับพืช ใช้ได้กับไม้ผลทั่วไปรวมทั้งมะนาวด้วย

ใช้ได้กับทุกระยะการเจริญเติบโต แต่สำหรับมะนาวแนะนำให้ใช้ช่วงระยะการติดดอกและผล โดยผสมน้ำ และทำการฉีดพ่นทางใบ อาจใช้ร่วมกับปุ๋ยทางใบอื่น หรือสารปราบศัตรูพืชก็ได้ จะทำให้มะนาวมีรสดีขึ้น การติดดอกออกผลเร็วสม่ำเสมอและดก ไม่ร่วงง่าย ทำให้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มความทนทานต่อโรคราและเชื้อไวรัส

วิธีใช้และอัตราการใช้
ใช้ฉีดพ่นทางใบ โดย
1. ผสมฟายโตโนวา-โปรตีนกับน้ำเปล่า ด้วยอัตราส่วน 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
2. ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7-10 วันตลอดช่วงการติดดอกและผล

ฟายโตโนวา-โปรตีน ปุ๋ยมะนาว

สั่งซื้อฟายโตโนวา-โปรตีนที่นี่