ปุ๋ยข้าว

ต้องการให้ข้าวแตกกอมากๆ ออกรวงเร็ว, มาก, และสม่ำเสมอ เลือกใช้ กรดอะมิโนสกัดเข้มข้นฟายโตโนวา-โปรตีน (Phytonova-Proteins)

การให้กรดอะมิโนแก่ข้าวทางใบ เปรียบเสมือนการให้อาหารทางลัด ยังทำให้ข้าวทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง และดินกรดหรือดินด่าง

วิธีใช้และอัตราการใช้
ใช้ฉีดพ่นทางใบ โดยกระทำใน 3 ช่วง
1) ช่วงข้าวแตกกอ
2) ช่วงก่อนข้าวออกรวง
3) ช่วงหลังข้าวออกรวง

สามารถผสมกับสารปราบศัตรูพืชทางใบแล้วฉีดพ่นไปพร้อมๆกันได้ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย
- อัตราการใช้ 20-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
- อัตราการใช้ 15-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หากใช้ร่วมกันกับสารปราบศัตรูพืชทางใบ

ฟายโตโนวา-โปรตีน ปุ๋ยข้าว

สั่งซื้อฟายโตโนวา-โปรตีนที่นี่