ปุ๋ยกล้วยไม้

ฟายโตโนวา-โปรตีน (Phytonova-Proteins) เป็นกรดอะมิโนสกัดเข้มข้น ใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับพืช เหมาะใช้กับกล้วยไม้เพื่อให้ติดดอกมากขึ้น พืชทุกชนิดต้องสร้างโปรตีนขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นด้วยการให้กรดอะมิโนคุณภาพดีที่มีอยู่ในฟายโตโนวา-โปรตีนแก่กล้วยไม้ ผลที่ได้คือกล้วยไม้ไม่ต้องสังเคราะห์กรดอะมิโนเอง ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการออกดอก จึงเกิดขึ้นได้เร็ว และง่ายขึ้น

วิธีใช้และอัตราการใช้
ใช้ฉีดพ่นทางใบ โดย
1. ผสมฟายโตโนวา-โปรตีนกับน้ำเปล่า ด้วยอัตราส่วน 1 ซีซี ต่อ น้ำเปล่า 1 ลิตร
2. นำไปบรรจุใส่กระป๋องฉีดน้ำ หรืออุปกรณ์อื่นๆสำหรับให้น้ำกล้วยไม้
3. ฉีดพ่นให้ทั่ว ทั้งส่วนใบและราก ทุกๆ 7-10 วัน ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงที่อากาศไม่ร้อนมาก เช่น ช่วงเช้า หรือช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตก

ฟายโตโนวา-โปรตีน ปุ๋ยกล้วยไม้

สั่งซื้อฟายโตโนวา-โปรตีนที่นี่