หนุ่มสุรินทร์ เดินตามรอยพ่อหลวง ทำเกษตรพอเพียงปลูกพืชเกษตรผสมผสาน กว่า 10 ชนิด บนที่ดิน 42 ไร่ จนประสบผลสำเร็จ

นายธวัชชัย บุญมีชัย อายุ 27 ปี เจ้าหน้าที่สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรท่าตูม จำกัด อยู่บ้านเลขที่ 61 บ.บุผาง ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เจ้าของ “บุญมีชัยฟาร์ม เกษตรพอเพียง” ที่ลองผิดลองถูกในการปลูกพืชผักเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 จนประสบความสำเร็จ มีรายได้เสริมทุกเดือน ในระหว่างทำงานประจำไปด้วย หมุนเวียนสลับเปลี่ยนผลผลิตทางเกษตรนำไปขายได้ทุกวันและทุกเดือน ไปจนถึงตลอดปี ด้วยการปลูกพืชผักเกษตรแบบผสมผสานกว่า 10 ชนิด อาทิ กล้วยหอมทอง,กล้วยน้ำว้า, มะละกอ, ข่าเหลือง, ตะไคร้, ฝรั่ง และผักสวนครัวต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีพืชเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพารา มันสำปะหลัง เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ห่านและไก่งวง ในเล้าตาข่ายลวด และยังทำปุ๋ยอินทรีย์หมักไว้ใช้เองโดยไม่ใช้สารเคมีแต่อย่างใด มีการแบ่งพื้นที่ปลูกแตกต่างกันไป ในพื้นที่ 42 ไร่ ได้อย่างเหมาะสม จนทำให้พืชผักผลผลิตแต่ละชนิด ออกมานำไปขายหมุนเวียนได้ทุกเดือนและแทบทุกวัน นอกจากนี้ยังมีบ่อปลาที่มีทั้งปลาดุก ปลานิล ปลาใน ตะเพียน สร้อย ยี่สก เป็นต้น สามารถจับนำไปขายได้ตลอด

โดยจะใช้เวลาตอนเช้าและหลังเลิกงานประจำเข้ามาดูแลสวนเกษตรผสมผสานของตนเอง ทั้งนี้ได้เริ่มยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง ร.9 มาแล้วกว่า 2 ปี จนเริ่มประสบความสำเร็จมีรายได้จากพืชผักเกษตรทั้งหมดในพื้นที่ 42 ไร่ ที่ปลูกหมุนเวียนขายกันทุกเดือน รวม 1 ปี มีรายได้กว่า 4 แสนบาท ซึ่งได้ผลดีกว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือชนิดเดียว

จึงทำให้ นายธวัชชัย มีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อ หาปลูกพืชผักเกษตรหมุนเวียนต่อไป และเมื่อสนใจพืชผักชนิดไหน ก็จะเดินทางไปศึกษาข้อมูล ตามจังหวัดต่างๆ ที่มีการปลูกพืชผักที่ประสบความสำเร็จมาก่อน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในสวนของตนเอง สนใจดูงาน 088-5842286

ที่มา MThai.com