ปุ๋ยยาสูบ

กรดฮิวมิคส่งผลดีต่อพืชหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชจำพวกที่มีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมาก ซึ่งยาสูบก็เป็นพืชจำพวกดังกล่าว

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำฟายโตมัส (Phytomus) จากไฟโตโนวา มีส่วนผสมของกรดฮิวมิคคุณภาพดี 6% ทำให้ใบยาสูบใหญ่ขึ้น และต้นโตเร็วขึ้น นำไปสู่ผลผลิตยาสูบที่เพิ่มขึ้นกว่า 50%

วิธีใช้และอัตราการใช้
ใช้ราดลงดินหลังจากลงปลูกต้นกล้ายาสูบแล้ว 7 วัน โดย
1. ปลูกต้นกล้ายาสูบตามปกติ
2. รอ 7 วัน
3. ผสมฟายโตมัสกับน้ำปริมาณพอเหมาะกับพิ้นที่ปลูก
4. นำไปราดลงดิน ใกล้โคนต้นยาสูบ
5. ทำทุกๆ 15 – 30 วันหรือถี่กว่านั้น
6. อัตราการใช้คือ พื้นที่ 1 ไร่ ใช้ฟายโตมัส 2,000 ซีซี หรือ 2 ลิตร

หากทำตามนี้ผลผลิตยาสูบจะเพิ่มมากขึ้ยอย่างเห็นได้ชัด

ปุ๋ยยาสูบ

สั่งซื้อฟายโตมัสที่นี่