ปุ๋ยยางพารา

ฟายโตมัส (Phytomus) เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มีส่วนผสมของกรดฮิวมิคอยู่ 6% เหมาะสำหรับราดลงดินเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก เนื่องด้วยกรดฮิวมิคมีฤทธิ์ทำให้ดินร่วนซุย และทำให้อัตราการดูดซึมแร่ธาตุในดินของพืชดีขึ้น ฟายโตมัสจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการใช้ร่วมกับปุ๋ยเม็ด เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำยางพาราที่ดีที่สุด

วิธีใช้และอัตราการใช้
ใช้คลุกกับปุ๋ยเม็ดก่อนหว่าน โดย
1. เทปุ๋ยเม็ดออกจากกระสอบ เกลี่ยให้ดีบนพื้น อาจจะใช้ผ้ายางหรือแผ่นผ้าใบปูรองก็ได้ตามสะดวก
2. เจาะอะลูมิเนียมปิดปากขวดของฟายโตมัส เป็นช่องเล็กๆ หลายๆช่อง
3. ค่อยๆเหยาะฟายโตมัสลงบนปุ๋ยเม็ดที่ถูกเกลี่ยดีแล้วจนทั่ว
4. ทิ้งไว้ซัก 10-15 นาที จากนั้นนำปุ๋ยเม็ดไปหว่านได้ตามปกติ
5. อัตราการใช้คือ ปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัม ใช้ฟายโตมัส 1,000 ซีซี หรือ 1 ลิตร

หากทำได้ตามนี้ต้นยางพาราจะสมบูรณ์ ให้น้ำยางได้สม่ำเสมอ ทั้งยังลดการให้น้ำให้ปุ๋ยอีกด้วย

ปุ๋ยยางพารา

สั่งซื้อฟายโตมัสที่นี่