ปุ๋ยมะเขือเทศ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฟายโตมัส (Phytomus) สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักได้ ฟายโตมัสมีกรดฮิวมิคผสมอยู่ถึง 6% ช่วยเพิ่มความร่วนซุยให้แก่ดินปลูก และทำให้พืชดูดซึมแร่ธาตุจากดินและปุ๋ยได้มีประสิทธิภาพขึ้น

การใช้กรดฮิวมิคกับมะเขือเทศนั้น ได้มีการทดลองและพิสูจน์มาแล้วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ตัวอย่างเช่น alphaagri.com) ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือการให้กรดฮิวมิคแก่มะเขือเทศนั้น นอกจากจะทำให้ระบบรากเจริญดีขึ้น ยังช่วยให้การกักเก็บแร่ธาตุของดินดีขึ้น และสุดท้ายช่วยเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศได้มากถึงเกือบ 20%

วิธีใช้และอัตราการใช้
ใช้รองก้นหลุมปลูก ก่อนนำต้นกล้ามะเขือเทศลงปลูก โดย
1. เพาะต้นกล้ามะเขือเมศตามปกติ
2. หลังต้นกล้ามีใบจริง 3 – 4 ใบ ให้เตรียมหลุมปลูก
3. การเตรียมหลุมปลูกโดยทั่วไป กระทำโดยการรองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ย 15 – 15 – 15 อัตรา 30 กก./ไร่ และโบแรกซ์ 4 กก./ไร่
4. หลังจากนั้น ให้นำฟายโตมัสผสมน้ำราดให้ทั่วหลุมปลูก
5. อัตราการใช้คือ ฟายโตมัส 3,000 ซีซี หรือ 3 ลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อการราด พื้นที่ 1 ไร่

หากทำตามนี้ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศที่ได้จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุน

ปุ๋ยมะเขือเทศ

สั่งซื้อฟายโตมัสที่นี่