ปุ๋ยมะนาว

การบำรุงต้นมะนาวและดินตั้งแต่เริ่มปลูกด้วย ฟายโตมัส (Phytomus) เป็นสิ่งที่ควรกระทำเพื่อให้ได้ผลผลิตมะนาวที่ดีขึ้นและสม่ำเสมอ

กรดฮิวมิค 6% ที่ผสมอยู่ในฟายโตมมัสทุกขวดนั้น ออกฤทธิ์ทำให้ดินปลูกร่วนซุย, ระบบรากมะนาวเจริญดี, และดูดสารอาหารจากดินได้มากขึ้น

วิธีใช้และอัตราการใช้
ใช้ราดรอบๆโคนต้นมะนาว โดย
1. ให้เตรียมดินปลูก และรองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมี 15-15-15 ตามปกติ
2. หลังจากลงต้นมะนาวแล้ว ให้นำฟายโตมัสผสมน้ำราดรอบๆโคนต้นมะนาว
3. อัตราการใช้: มะนาว 1 ต้น ใช้ฟายโตมัส 50 ซีซี ผสมกับน้ำประมาณ 5 ลิตร (อาจจะผสมน้ำ มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่หลักการคือให้ต้นมะนาว 1 ต้น ได้รับฟายโตมัส 50 ซีซี)
4. การให้ฟายโตมัส อาจทำซ้ำได้ทุกๆ 7-10 วัน
5. จากนั้น ดูแลรักษา ให้น้ำ ให้ปุ๋ยตามปกติ

หากทำตามนี้จะทำให้ได้ผลผลิตมะนาวที่มากขึ้น

ปุ๋ยมะนาว

สั่งซื้อฟายโตมัสที่นี่