ปุ๋ยถั่วเหลือง

กรดฮิวมิคให้ประโยชน์ทางตรงต่อถั่วเหลืองมากมาย อาทิเช่น ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด, ช่วยเพิ่มการเจริญของราก, ลดการสูญเสียน้ำจากใบ เป็นต้น จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า กรดฮิวมิคทำให้ถั่วเหลืองมีน้ำหนักแห้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ฟายโตมัส (Phytomus) เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มีส่วนผสมของกรดฮิวมิค 6% สามารถเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองได้โดยการนำเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพร้อมปลูก มาคลุกเคล้ากับฟายโตมัสก่อนนำไปปลูก

หมายเหตุ: ทั้งนี้เกษตรกรที่คลุกเมล็ดพันธุ์กับเชื้อไรโซเบียม หรือน้ำตาลอยู่แล้ว ก็ยังสามารถคลุกฟายโตมัสลงไปได้อีกอย่างหนึ่ง เพื่อผลผลิตถั่วเหลืองที่ดียิ่งขึ้น

วิธีใช้และอัตราการใช้
ใช้คลุกกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพร้อมนำไปปลูก โดย
1. จัดการเทเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ลงในกระบะหรือกะละมัง
2. เจาะอะลูมิเนียมปิดปากขวดของฟายโตมัส เป็นช่องเล็กๆ หลายๆช่อง
3. ค่อยๆเหยาะฟายโตมัสลงในภาชนะที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์
4. คลุกเคล้าให้เข้ากันดี
5. ทิ้งไว้ซัก 10-15 นาที จากนั้นนำเมล็ดลงปลูกได้
6. อัตราการใช้คือ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 12-15 กิโลกรัม ใช้ฟายโตมัส 1,000 ซีซี หรือ 1 ลิตร

หากทำตามนี้จะเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ และทำให้ต้นถั่วเหลืองโตเ็ร็วขึ้น ส่งผลให้ได้ผลิตผลที่มากขึ้น

ปุ๋ยถั่วเหลือง

สั่งซื้อฟายโตมัสที่นี่