ปุ๋ยข้าว

ในการปลูกพืชไม่ว่าชนิดใด ดินย่อมความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ การได้ดินที่ดีย่อมทำให้พืชเจริญเติบโตเร็ว และได้ผลผลิตปริมาณมาก

การปลูกข้าวก็เช่นเดียวกัน เกษตรกรย่อมต้องมีการบำรุงดิน อาจจะด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ตามที หากแต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์เหล่านั้น อาจมีการปนเปื้อน (เชื้อโรคจากมูลของสัตว์ต่างๆ ในกรณีปุ๋ยคอก หรือเศษแก้วเศษหิน ในกรณีปุ๋ยหมัก) ดังนั้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำฟายโตมัส (Phytomus) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี

ด้วยกรดฮิวมิคที่มีอยู่ในฟายโตมัสทุกขวด จะทำให้ดินร่วนซุย และอุดมสมบูรย์ขึ้น ทำให้ต้นข้าวโตเร็ว ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

วิธีใช้และอัตราการใช้
ใช้ทดแทนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก โดย
อัตราการใช้: ฟายโตมัส 3 ลิตร ทดแทนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก 1 ตัน

ใช้คลุกกับปุ๋ยเม็ดก่อนหว่าน โดย
1. เทปุ๋ยเม็ดออกจากกระสอบ เกลี่ยให้ดีบนพื้น อาจจะใช้ผ้ายางหรือแผ่นผ้าใบปูรองก็ได้ตามสะดวก
2. เจาะอะลูมิเนียมปิดปากขวดของฟายโตมัส เป็นช่องเล็กๆ หลายๆช่อง
3. ค่อยๆเหยาะฟายโตมัสลงบนปุ๋ยเม็ดที่ถูกเกลี่ยดีแล้วจนทั่ว
4. ทิ้งไว้ซัก 10-15 นาที จากนั้นนำปุ๋ยเม็ดไปหว่านได้ตามปกติ
5. อัตราการใช้คือ ปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัม หรือพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ฟายโตมัส 1,000 ซีซี หรือ 1 ลิตร

ปุ๋ยข้าว

สั่งซื้อฟายโตมัสที่นี่