สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดผลสำรวจคนทำงานเดือนเม.ย.58 พบคนหนีภาคเกษตรไปทำงานทำโรงงานมากสุด 4.3 แสนคน

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลสำรวจการมีงานทำของคนไทยเดือนเม.ย.58 พบว่า จากจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน หรือผู้ที่พร้อมทำงาน 38.28 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่มีงานทำ 37.53 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 10.61 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 26.92 ล้านคน หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า จำนวนผู้ทำงานในภาคเกษตรลดลง 430,000 คน แต่นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 630,000 คน โดยเพิ่มขึ้นในสาขาการผลิตมากที่สุด 400,000 คน รองลงมา คือ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 100,000 คน สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า สาขาบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ และสาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ส่วนสาขาที่ลดลงมากที่สุด เป็น สาขากิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 80,000 คน รองลงมา คือ สาขาก่อสร้าง 60,000 คน สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมรถยนต์ และจักรยานยนต์ 30,000 คน สาขากิจกรรมบริการ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างการ การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดและซักแห้ง10,000 คน และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่น

ที่มา เดลินิวส์


ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว คนไทยกลับหันหลังให้หมดเลย :(